La clínica està especialitzada en el tractament de músics ja que la majoria d'ells patixen problemes en el sistema múscul-esquelètic en algun moment de la seua vida artística com a conseqüència, en la majoria dels casos, d'una excessiva activitat o de la utilització d'una tècnica i una postura inadequada.

Resulten freqüents les sobrecàrregues musculars ocasionades per la repetició prolongada de moviments, les tendinopaties, els atrapaments nerviosos (l´anomenat síndrome del túnel carpià a la monyica) i els dolors d'esquena per una postura incorrecta.

Encara que menys comuns també poden aparéixer problemes en la boca i les dents, sobretot en instrumentistes de vent. Un exemple relativament habitual és la ruptura del múscul orbicular dels llavis en instrumentistes de vent metall.

Altres problemes assidus són les tendinitis provocades generalment per moviments repetitius, les distonies de funció (o rampes professionals) provocades per repetir un gest molt sovint i durant molt de temps (pianistes, trompetistes, violinistes, guitarristes, flautistes...).

Les consultes més freqüents són:

  • Instrumentistes de corda: Cervicàlgies, disfuncions musculars i de l'articulació temporo-mandibular (ATM) pel suport del violí i el desplaçament de la mandíbula, sobrecàrrega muscular, síndrome subacromial en el muscle (dolor en el muscle durant i després de tocar), atrapaments nerviosos en el coll i monyica.
  • Instrumentistes de vent: males oclusions o "dents mal col·locats" provocats pels diferents tipus d'embocadures que modifiquen la morfología de la boca, paràlisi facial, distoníes o "rampes", tendinopaties, atrapaments nerviosos en els avantbraços i monyiques.
  • Percussionistes: Epicondilitis, atrapaments nerviosos i sobrecàrrega muscular.
  • Pianistes: Lumbàlgies i cervicàlgies, tendinopaties en els músculs de l'avantbraç i mà, rampes, atrapaments nerviosos (síndrome del túnel carpià).
  • Directors: dolor d'esquena, atrapaments nerviosos en el braç, síndrome subacromial en el muscle (dolor en el muscle durant i després de dirigir).

La majoria d'aquests problemes poden estar relacionats entre si i generalment es deuen a una mala postura a l'hora de tocar l'instrument, a moviments repetitius, a postures asimètriques requerides per a l'execució d'alguns instruments (violí, arpa, fagot,...) o a un mal transport del mateix.

A la nostra clínica tractem estes patologies amb la visió osteopàtica però també apliquem la tècnica dd'electròlisi percutània ecoguiada per tal d'abordar les tendinopaties, els punts gatell miofascials o els atrapaments nerviosos, amb un molt bon resultat.